Bli ekonyfiken medlem

Vill du veta mer om ekologiskt lantbruk, men är själv inte ekologisk lantbrukare? Kanske går du och funderar på att starta ett ekojordbruk eller påbörja en omläggning av din verksamhet? Eller vill du helt enkelt bara vara med och bidra till att utveckla det ekologiska lantbruket i Sverige?

Ekologiska Lantbrukarna erbjuder ett medlemskap anpassat för ”ekonyfikna”. För endast 1kr per dag (365 kr/år) blir du en del av vårt nätverk, får kontakt med andra ekobönder och kan ta del av de aktiviteter som erbjuds på riksnivå och i närheten där du bor. Det kan vara allt från fältvandringar och gårdsbesök till föreningens årliga framtidsdag och årsstämma*. Vi finns representerade i 21 distrikt från norr till söder. Du får också ett e-nyhetsbrev 4 gånger om året.

*Som ”Ekonyfiken” har du inte rösträtt vid vår stämma. Vill du ha inflytande i vårt arbete välkomnar vi dig att söka fullt medlemskap. Då ingår även prenumeration på tidningen Ekologiskt lantbruk. Läs mer på www.ekolantbruk.se/medlem.

Om mitt lantbruk: