Försäljningen av ekologiska produkter i Sverige växer rekordartat. 2015 ökade försäljningen med 39% till 21,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 7,7% av marknaden. Året dessförinnan ökade försäljningen med 38%. Det är den kraftigaste ökningen i världen.

Sverige lider av ekobrist

Den ekologiska produktionen i Sverige ökar inte tillräckligt för att tillgodose det stadigt ökande marknadsbehovet. Vi vet att det bland annat behövs mer spannmål, oljeväxter, nötkött, grönsaker, frukt och bär.

Branschorganisationen Livsmedelsföretagen flaggar för att 8 av 10 företag vill bredda sitt ekologiska sortiment, och att vart tionde företag som idag har eko i sortimentet planerar total övergång till eko. Hela 75 % av företag med eko-sortiment hindras dock av permanent eller säsongsvis brist på svenska ekologiska råvaror.

Inom dagligvaruhandeln, som de senaste åren upplevt samma rekordartade försäljningsökning, hävdar man ofta att ”vi skulle kunna sälja mycket mer om det bara fanns”. Liknande problematik är också tydlig inom både foodservice och offentlig sektor, där många företag vittnar om svårigheter att få tag i svenska, ekologiska råvaror.

Så kan din verksamhet tjäna på omläggning

  • Bättre betalt
  • Nya affärsmöjligheter
  • Mer kunskap och energi till verksamheten
  • Ökad hälsa och hållbarhet för människa, djur och miljö

SAMARBETE GER FRAMGÅNG

Allt fler lantbrukare ser affärsmöjligheter inom eko, men många ställer sig dock frågande inför hur långsiktigt företagens intresse är. Vi inom Ekologiska Lantbrukarna tror att ett förbättrat samarbete i värdekedjan kan åstadkomma tryggare förutsättningar för svenskt jordbruk.

Som Sveriges största nätverk för ekologiska lantbrukare vet vi att omläggning kan vara en stor utmaning. Men vi vet också att vinsterna på sikt gör det mödan värt. Ekologiska Lantbrukarna är både ett nätverk och en faktabank med över tusen medlemmars samlade erfarenheter av ekologisk produktion. Vi finns här för dig när du är redo att ta steget.
Arla.se